joi, 12 iunie 2014

A4. Determinaţi numărul cu ajutorul teoremei împărţirii cu rest4. Determinaţi numărul natural care satisface simultan condiţiile:
a)      împărţit la 4, dă restul 3,
b)      împărţit la 10, dă restul 1;
c)      împărţit la 12, dă restul 3;
d)      suma câturilor celor trei împărţiri de la punctele a), b) şi c) este mai mare cu 16 decât o treime din numărul dat.

 Rezolvare:
În această problemă se utilizează teorema împărţirii cu rest.
Acestă teoremă spune: Deîmpărţitul este egal cu produsul dintre împărţitor şi cât la care se adună restul: 
D = Î  ∙ C + R

Dacă notăm numărul pe care trebuie să îl determinăm cu litera D şi aplicăm teorema de mai sus vom putea scrie condiţiile problemei astfel:

a)   D = 4  ∙ C1 + 3
b)   D = 10  ∙ C2 + 1
c)   D = 12  ∙ C3 + 3
Deoarece avem trei împărţiri diferite şi câturile lor vor fi diferite. Deoarece nu le cunoaştem, le-am notat cu C1,  C2  şi C3 .

Pentru condiţia d) vom scrie:  C1 + C2  + C3  = D / 3  + 16
                    (suma celor trei câturi este mai mare cu 16 decât o treime din numărul dat) )

 Din relaţiile a) , b) şi c) scoatem câturile C1, C2 și C3  astfel:

a) D = 4  ∙ C1 + 3  
     D – 3 = 4  ∙ C1
                 
     C1 =  (D-3) / 4
                   
 b)   D = 10  ∙ C2 + 1 
       D – 1 = 10  ∙ C2
                 
     C2=  (D-1) / 10 
c)   D = 12  ∙ C3 + 3 
       D – 3 = 12  ∙ C3
                 
     C3=  (D-3) / 12
Expresiile obținute pentru C1, C2 și C3 înlocuim în condiţia d) după are facem toate calculele:

                    (D-3) / 4 + (D – 1) / 10 + (D – 3) / 3 =  D /3  + 16

Numitorul comun al acestor fracţii:
4  = 22
10 = 2 ∙5
12 = 22 ∙3
 3  = 3
-------------
Numitorul comun = 22 ∙3 ∙5  = 60   (din descompunerile în factori primi ale fiecărui numitor luăm, o singură dată, factorii comuni şi necomuni la puterea cea mai mare).

Amplificăm fiecare fracţie cu cantitatea neceasră pentru a ajunge la 60 : prima cu 15, a doua cu 6, a treia cu 5, a patra cu 20 şi termenul liber (numărul întreg) cu 60 şi obţinem:

15 (D-3) + 6 (D-1) + 5 (D-3)  = 20 D +16∙60
15 D -45 + 6 D -6 + 5 D – 15 = 20 D +960
26 D – 20 D = 960 + 45 + 6 + 15
  6 D = 1026
      D = 171

Soluţia : Numărul cerut este 171.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu