joi, 9 martie 2017

TEST algebră - model propus pentru evaluarea națională 2017

Subiectul I

(5p)    1. Rezultatul calculului 10 + (3 + 7) :10 este egal cu …..

(5p)   2. Șase caiete de același fel costă în total 18 lei. Trei dintre aceste caiete costă în total……
(5p)   3. Cel mai mare număr natural de două cifre este egal cu … .
(5p)    4. În triunghiul echilateral ABC, măsura unghiului ABC este egală cu ° .
(5p)    5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD , cu BC 5cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului ABCD este egală cu cm .  


marți, 17 ianuarie 2017

Radicali - problemă de la olimpiadă etapa județeană


  Arătați că numărul a, din expresia de mai jos, este natural:


 

 (Un subiect de la Olimpiada Națională de Matematică  -clasa a VII-a – etapa județeană și a Municipiului București, 2015 – Gazeta Matematică)

luni, 9 ianuarie 2017

Test evaluare algebră clasa a VI-a -semestrul I

1.  Rezolvați calculul următor: 23×22:24 -2 =
2.  Calculați:
3.      Determinați cel mai mic număr natural nenul care împărțit la 5, 8 și respectiv 10, dă resturile 4, 7, respectiv 9.

4.       Aflați elementele mulțimii


5.       Arătați că numărul A=3×2n+2n+1+5×2n+1+2n+3 este divizibil cu 23, pentru orice n număr natural.

miercuri, 4 ianuarie 2017

Test de evaluare la matematică, semestru I, clasa a V-a

                                      1.       Calculați
                                 pentru:
                               a)    
                                                         a = 52 – 42 ; b = 410 : 49 -40;
                               b)    
                                                           a = 2,4; b = 1,6;
                                c)    
 
2.       Determinați valoarea de adevăr a propozițiilor:
      a) Mulțimea 
       

are 4 numere raționale pozitive.

b) 0 ∈ Ø;

c) 57 ∈ { 19k / k∈ N};

d)  5 / 553.

 
     3)   Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile: a = 10 cm, b = 1,2 dm, c = 0,08 m. Calculați ariile fețelor paralelipipedului și volumul acestuia. Încape un litru de apă în acest paralelipiped?
         4)   Scrieți toate numerele de forma  , cu x cifră.

marți, 27 decembrie 2016

Problema - teorema celor 3 perpendiculare


Problema geometrie clasa a 8 –a

Triunghiul echilateral ABC, cu AB = 12 cm, are latura BC situată în planul α, iar D este proiecția lui A pe α. Știind că măsura unghiului BDC este de 90 grade, calculați tangenta unghiului format de planul ABC cu planul α.