duminică, 17 august 2014

Geometrie / asemănarea triunghiurilorGeometrie     (clasa a 7-a  și clasa a 9-a)

Să se demonstreze că, într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 300, lungimea bisectoarei unghiului drept este jumătate din lungimea bisectoarei unghiului de 300.

Construim triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 grade și măsura unghiului B de 30 grade. Apoi construim bisectoarea unghiului drept A și o notăm cu AD (punctul D aparține lui BC) și bisectoarea unghiului B pe care o notăm cu BE (punctul E aparține lui AC) .
Problema cere să demonstrăm că
 AD = BE / 2
Pentru a demonstra ne folosim de o construcție ajutătoare: ducem prin punctul B o paralelă la AD până intersectează prelungirea lui AC și notăm punctul de intersecție cu F.
Din AD paralelă cu BF observăm că avem mai multe unghiuri congruente. În primul rând corespondente sunt CAD și CFB si egale cu 45 grade.
Alterne interne sunt DAB si ABF si egale tot cu 45 grade.
Tinând cont de BE că este bisectoare si împarte unghiul de 30 grade în două părți egale cu 15 grade, putem să calculăm măsurile altor unghiuri. Astfel:
FBE va fi de 45+15 = 60 grade, iar
FBC va fi de 45+30 = 75 grade. Si unghiul BEF va fi de 180 – 45 – 60 = 75 grade sau AEB = 90-15=75 grade.
Observăm că avem 3 triunghiuri care au unghiurile congruente două câte două. Aceastea sunt
ACD , BEF și BCF. Deci aceste triunghiuri sunt asemenea și putem scrie rapoartele de asemănare. Astfel:
Tr. ACD asemenea cu tr. FCB:
CA / CF = AD / FB = CD / CB  (1)
Tr. FBE asemenea cu tr. FCB:
BE / BC = FE / BF = BF / CF  (2)
Din prima egalitate a relației 1 îl putem exprima pe AD astfel: AD = FB * CA / CF (3)
Deoarece triunghiul ABC dreptunghic are un unghi de 30 grade, inseamnă că avem cateta opusa unghiului de 30 grade egală cu jumătate din ipotenuză. AC= BC/2  (4)
Dacă introducem relația 4 în relația 3 obținem:
AD = (FB / CF) * (BC / 2 )   (5)
Dar în relația 2 avem  BF / CF = BE / BC. Înlocuim această valoare a raportului BF/CF în relația 5 și obținem:
AD = (BE / BC) * (BC/2) = BE / 2.
Ceea ce trebuia demonstrat.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu