sâmbătă, 7 februarie 2015

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-a /model / rezolvare și barem Subiectul 1EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-a  /model  / rezolvare și barem
Anul școlar 2014 – 2015  
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
SUBIECTUL I -   (30 puncte)           Pe foaia de examen scrieți numai rezultatele    

 

5p
5p


5p5p


5p


5p
1. Rezultatul calculului  10 + 100: 2 este egal cu ………….Soluție:   10+ 50 = 60
2. Patru pixuri de același fel costă 20 de lei.
    Opt astfel de pixuri costă……..lei  
Rezolvare:  20:4 = 5 lei, 5x8=40 de lei,                             Soluție: 40 de lei
3.  Dacă A = {2,3,4,5} și  B= {0,1,2}, atunci mulțimea
     A B este egală cu    {……}                                          Soluție: { 2 }
Rezolvare:intersecția celor două mulțimi înseamnă mulțimea care conține elementele comune celor două mulțimi, luate o singură data. elementele comune  4. Pătratul ABCD are latura de 5 cm. Aria pătratului
    ABCD este egală cu............cm2                                      Soluție:    25 cm2
Rezolvare: Aria pătratului = latura x latura =latura2 = 52=25 cm2
5. În Figura 1 este reprezentată o sferă cu raza de 3 cm.
    Volumul sferei este egal cu ..............π cm3                Soluție:  36
Rezolvare: Volumul sferei se calculeaza cu formula: 4π R3 / 3  înlocuim valoarea de 3 cm pentru raza si obținem: 36 π.
6. În graficul de mai jos este prezentată repartiția elevilor claselor a VIII-a dintr-o școală, în funcție de notele obținute la teza de matematică pe semestrul I.
Numărul elevilor care au obținut nota 9 este egal cu..................
Soluție:   se observă din grafic: 20                 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu