duminică, 1 februarie 2015

Problemă cu patrulater inscriptibil / clasa a 8-a


Geometrie clasa a VIII- a (Gazeta matematică Seria B, nr. 12/2013) 

Fie triunghiul ABC  și punctele  

 Dacă triunghiul ADF este ascuțitunghic,  [EB] ≡ [ED] și [EF]≡ [EC], arătați că centrul cercului circumcsris Δ ADF aparține bisectoarei DEF.
Rezolvare:În triunghiul EBD avem [EB] ≡ [ED] din ipoteză, rezultă că triunghiul BED este isoscel și unghiurile DBE și DEB sunt congruente: EDB  EBD =  B. Rezultă că  unghiul BED (din suma unghiurilor triunghiului BED, care este de 180 grade) este: BED= 180o -  2 ( m B).


În triunghiul EFC avem [EF] ≡ [EC] din ipoteză , rezultă că triunghiul EFC  este isoscel și unghiurile EFC și ECF sunt congruente: EFC  ECF  C. Rezultă că unghiul CEF este:   CEF= 180o -  2 ( m C).

Putem calcula măsura unghiului DEF ținând cont că unghiul BEC este un unghi cu laturile alungite și are 180o .

DEF=  180o  - (180o -  2 ( B) ) – ( 180o -  2 (m C) ) =

= 180o  - 180o +  2 ( B) ) –  180o +  2 ( m C) ) =

=  2 (m B + m C – 90o) =

= 2 ( 180o - m A – 90o) = 180o – 2 m A.                 (1)În triunghiul ADF construim centrul cercului circumscris la intersecția mediatoarelor laturilor triunghiului, care sunt segmentele [AF], [FD], [DA]. În figură observăm mediatoarele acestor segmente, respectiv dreptele ON, OP și OM care se intersectează în punctul O.

Deoarece punctul O este centrul cercului circumscris, care trece prin vârfurile triunghiului, avem

[OA] = [OF] = [OD] = raza cercului circumscris R. Rezultă că triunghiurile AOF, DOF și DOA sunt isoscele și unghiurile opuse laturilor congruente sunt congruente.

În triunghiul DOA: OAD ≡ODA = 1;

În triunghiul DOF: ODF ≡OFD = 2;

În triunghiul AOF: OAF ≡OFA = 3; Rezultă că suma unghiurilor triunghiului ADF se poate scrie:

mDAF + mAFD + mFDA = m1 + m3  + m3 + m2 + m2 + m1 =

= 2 m 1 + 2 m2 + 2m3 = 180o  =>  m 1 + m2 + m3 = 90o

Deoarece unghiul A este format din unghiurile 1 și 3 rezultă că

m 1 + m2 + m3 = 90o  =>  m2 = 90o  - m 1 -  m3 = 90o - mA     (2)

 În triunghiul DOF putem să exprimăm măsura unghiului DOF astfel:

mDOF = 180o – 2 m2. Ținând cont de relația (2), înlocuim expresia unghiului 2 și avem:  mDOF = 180o – 2 (90o - mA) = 180o -180o + 2 mA = 2 mA.                 (3)

Acum, dacă de uităm în patrulaterul DOFE, în care știm că suma unghiurilor este de 360o  observăm că suma unghiurilor opuse din patrulater este (ținem cont de relațiile 1 și 3):

mDOF + mDEF = 2 mA + 180o – 2 m A = 180o.

Rezultă că patrulaterul DOF este inscriptibil (unghiurile opuse sunt suplementare).

Cunoaștem că patrulaterele inscriptibile au o proprietate specială:

Unghiurile făcute de diagonale cu laturi opuse ale patrulaterului sunt congruente. Astfel:

OFD ≡OED; ODF ≡OEF ;                              (4)

Pentru a fi mai ușor de observat, pe figură avem  următoarele notații:

 OFD = 2, OED este notat cu x1  ,

ODF =2, OEF este notat  x2 .

Relațiile 4 de mai sus devin astfel:

2 = x1  și 2 = x2  ceea ce ne conduce spre concluzia că

x1 = x2 .

Revenim la notațiile inițiale, rezultă:  DEO = FEO  ceea ce înseamnă că OE este bisectoarea unghiului DEF.               
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu