joi, 13 noiembrie 2014

Cum construim un paralelogram

 La întrebarea unei cititoare răspund acum:Pentru a construi un paralelogram,
să presupunem că cunoaștem lungimile laturilor și un unghi, să zicem cel ascuțit de 60 grade: desenăm o linie
orizontală pe care luăm un segment egal cu una din laturi AB să zicem de 8 cm. Apoi notăm capetele segmentului cu  A și B.
Așezăm raportorul cu semnul de centru cercului său în punctul A și linia orizontală cu gradația 0 în lungul segmentului AB.
La 60 grade desenăm o liniuță pe care o unim cu punctul A.
Acum luăm în compas o mărime de rază egală cu cea de-a doua latură a paralelogramului ...să zicem 6 cm. Punem compasul cu vârful ascuțit în punctul A și trasăm un arc de cerc care să intersecteze latura oblică a unghiului de 60 grade.
 Punctul de intersecție al arcului de cerc cu latura oblică a unghiului îl notăm cu D. Prin punctul D desenăm o paralelă la latura AB și apoi prin punctul B desenăm o linie paralelă cu AD. Unde se intersectează aceste două paralele notăm cu C. Acum avem paralelogramul.Să presupunem că problema ne dă o latură de BC =8 cm,  o diagonală de BD =10 cm și cealaltă latură de CD = 12 cm. 
Deoarece ABCD este un paralelogram știm că laturile opuse sunt egale și paralele. Deci  AB = CD și BC = AD. 
Problema ne dă latura BC = 8cm, înseamnă că și AD = 8 cm. 
Problema ne dă latura CD = 12 cm, înseamnă că și AB = 12 cm.

Desenăm o linie orizontală pe care luăm segmentul AB egal cu  12 cm.

Apoi luăm în compas un segment egal cu diagonala BD = 10 cm.
Așezăm compasul cu vârful ascuțit în punctul B și trasăm un arc de cerc. 
Luăm în compas mărimea celei de-a doua laturi de AD = BC = 8 cm și așezăm compasul în celălalt capăt al laturii AB, în punctul A și trasăm un arc de cerc astfel încât cele două arce de cerc să se intersecteze. Unde se vor intersecta cele două arce de cerc avem punctul D. Acum avem desenat triunghiul ABD. 
Prin punctul D desenăm o linie paralelă cu AB. Prin punctul B desenăm o linie paralelă cu AD. La intersecția celor două paralele găsim punctul C.

Aștept răspunsul tău! Succes!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu