miercuri, 19 noiembrie 2014

Problemă cu trapez și pătratTrapezul dreptunghic ABCD cu AB II CD, cu m (A) = m(D)= 90o are AD = 12 cm AB=24 cm și m (B)=45o.
Se notează  AD ∩ BC = {M}.


Se cere:   a) Arătați natura și aria Δ MAB;  b) Arătați că AC ⊥ BC;  

c)Știind că
CE II AD ,

 
arătați că [DE] ≡ [AC] și DE ⊥ AC 

Rezolvare:

Din datele problemei observăm că Δ MAB are:
 m (A) = 90o și m (B)=45o
m ( M) = 180o – 90o – 45o = 45o
Un astfel de triunghi este dreptunghic isoscel.
Într-un triunghi isoscel laturile opuse unghiurilor congruente sunt congruente.
Deci:  AB = AM = 24 cm.


B)  AD = 12 cm, AM = 24 cm rezultă DM = 12 cm

Δ MDC are:  m (CDM) = 90o și m (DMC)=45o
m ( DCM) = 180o – 90o – 45o = 45o
Rezultă că Δ MDC este dreptunghic isoscel  deci 
MD=DC=12 cm.
Δ ADC are:  m (CDA) = 90o  și AD=DC=12 cm.
Rezultă că Δ ADC este dreptunghic isoscel deci și unghiurile sunt: m (DAC)= m (DCA)=45o
Acum calculăm măsura unghiului ACM:
m (ACM)= m (DCA)+ m (DCM)= 45o + 45o= 90o
deci: AC BC

c) Construim CE II AD , E (AB)  și AD⊥AB, rezultă că CE ⊥ AB,
m (≮DCA) = m (≮CAE) = 45 grade
Rezultă că CD II AE rezultă că AECD este paralelogram cu unghiuri de 90 grade  deci este un dreptunghi care are laturile alăturate egale AD =CD=12 cm, adică un pătrat.

AECD fiind un pătrat are diagonalele AC și DE congruente și perpendiculare AC ⊥ DE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu