miercuri, 5 noiembrie 2014

Problemă cu trapez Fie ABCD un trapez dreptunghic cu baza mare AB și măsurile unghiurilor A și D de 90 grade.
       Demonstrați inegalitățile:   
       a ) AB – CD > BC – AD;
       b)      AB + AC > DB + DC.


Demonstație:

a)  În trapezul ABCD construin perpendicular din C pe latura AB și notăm cu E piciorul perpendicularei situat pe AB.  Deoarece ABCD este trapez cu unghiurile A și D de 90 grade, acest trapez este dreptunghic și are baza mare AB paralelă cu baza mica CD. 

Deoarece am construit CE perpendiculară pe AB și din ipoteză avem unghiul A de 90 grade  rezultă că AD și CE sunt paralele.
 Patrulaterul ADCE are laturile opuse paralele și unghiurile de 90 grade, deci este un dreptunghi.
Rezultă că laturile opuse sunt congruente, AE = CD și AD = CE.
Demonstrăm prima relație
AB-CD  > BC – AD . Deoarece am arătat mai sus că CD = AE și AD = CE
avem AB – CD = AB – AE = BE și în partea dreaptă BC – AD = BC – CE
Acum inegalitatea devine:  BE > BC – CE
sau BC + CE > BC
Observăm că acum în inegalitate avem laturile triunghiului BEC.
 Relația este adevărată deoarece întotdeauna într-un triunghi suma a oricare două laturi este mai mare decât cea de a treia latură.

b) Pentru cea de-a doua inegalitate construim diagonalele trapezului AC și BD.
În inegalitatea AB + AC > DB + DC,  trecem DC  în partea stângă DC și  AC în partea dreaptă cu semne schimbate.
Inegalitatea devine: AB – CD > DB – AC
Am arătat mai sus că laturile opuse ale dreptunghiului sunt egale
CD = AE și totodată  avem și diagonalele dreptunghiului egale. Acestea sunt: AC = DE. Introducem în inegalitate  și avem:
AB – AE  > DB – DE . Deoarece AB – AE = BE inegalitatea devine:
BE  > DB – DE sau   BE + DE > DB
Observăm că inegalitatea este adevărată deoarece avem inegalitatea laturilor triunghiului BED,  în care întotdeauna suma a două laturi este mai mare decât cea de-a treia latură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu