joi, 15 ianuarie 2015

Subiecte clasa a IV-a (Lumina Math 2014)
Subiecte clasa a IV-a (Lumina Math 2014)
1. Care egalitate este falsă?
A)     4 x 3 + 2 x 1 = 14
B)      3 x 4 – 2 x 1 = 10
C)      2 + 1 x 4 +3 = 9
D)     (3 + 4) – (1 + 2) = 4
E)      (1 +2) x (3 + 4) = 24


Rezolvare:
Pentru rezolvare ‚ţinem cont de ordinea operaţiilor. Astfel, mai întâi se înmulţirile şi împărţirile în ordinea în care sunt ele, apoi adunările şi scăderile în ordinea în care sunt aşezate în exerciţiu.
Când avem paranteze, se fac calculele din paranteza rotundă apoi cea pătrată (dreaptă) şi apoi acoladele.
La exerciţiul A avem două înmulţiri şi o adunare. Calculăm mai întâi 4 x 3 = 12 şi  2 x 1 = 1. Rezultatele de la înmulţiri la adunăm: 12 + 2 = 14. Deci exerciţiul A este corect (adevărat) ;
La exerciţiul B)   3 x 4 = 12 ;    2 x 1 = 2 ;     12 – 2  =  10, deci B este corect (adevărat) ;
La exercitiul C)  1 x 4 = 4 ; apoi 2 + 4 + 3 =  9. Corect (adevărat) ;
La exercitiul D)  3+4 = 7 ;   1+2 = 3, apoi 7 – 3 = 4  Corect  (adevărat) ;
La exercitiul E)  1 +2 = 3 ; 3 +4 = 7 ; 3 x 7  = 21  Acesta este rezultatul corect. 24 este un rezultat fals.
Solutia problemei este  VARIANTA E.

Subiecte clasa a IV-a (Lumina Math 2014)
2.  Care dintre următoarele numere are cifra sutelor cu 3 mai mică decât cea a unităţilor şi de două ori mai mare decât cea a miilor.
A)    10245;            B)  24215;            C)   82417 ;                D)  28417;                E)   31609.
Rezolvare:
Într-un număr, cifra sutelor este a treia, când numărăm de la dreapta la stânga. Cifra unităţilor este prima din dreapta.   Cifra sutelor cu trei mai mică decât cifra unităţilor, înseamnă:
A ) 2 =  5 - 3 Adevărat;     B)   2 = 5 – 3   Adevărat;    C)   4 = 7 – 3 Adevărat;     D)    4 = 7 – 3 Adevărat;  
 E)   6 = 9  - 3 Adevărat;
Totodata cifra sutelor trebuie să fie de două ori mai mare decât cifra miilor. Cifra miilor este a parta , când numărăm de la dreapta la stânga. 
      A)     2 = 2 x 0 = 0  Fals;   B)   2 = 2 x 4 = 8  Fals;   C)    4 = 2 x 2 = 4 Adevarat;   D)   4 = 2 x 8 = 16;   Fals;   E)   6 = 2 x 1 = 2 Fals
Solutia problemei:   VARIANTA C

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu